Uluslararası Terimler

Ana Sayfa / S.S.S / Uluslararası Terimler

A/a : Daima yüzer durumda
a.a.r : Tüm risklere karşı
Ari consignment note : Hava konşimentosu
Airport of arrival : Varış hava limanı
Airport of departure : Kalkış hava limanı
Airway bill : Hava konşimentosu
Always safely afloat : Her zaman yüzen durumda
A.m. : Öğleden önceki saat dilimi
Invoice Amounts : Fatura meblağı
Approx : Aşağı yukarı, yaklaşık
ARR : Varış saati
B/L : Konşimento
Booking : Rezervasyon
Breakdown clause : Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması, çarpışması veya donanım için kullanılır
Breaking bulk : Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage : Broker (simsal)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hakettiği komisyon
B.S. : Ambarda istiflenmiş
B.S.T. : İngiliz yaz saati
Bulk : Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük, örneğin kömür)
Bulk freight : Ağırlığı az ancak istif fakörü yüksek olan yük
ca : Tahminen
c.a.d. (c/d) : Vesaik mukabili
c.a.f. : Coüt, assurance, fret,cif : Taşıma, yük
c.i.f. : Malın bedeli, sigorta ve navlun
cargo : Taşıma, yük
Carriage : Taşıma, nakliye
Carrier : Taşıyıcı
c.o.d. : Masraflar alıcıya ait
Certificate of origin : Menşei şahadtenamesi
c. + f : Malın bedeli ve taşıma ücreti
c. + i : Malın bedeli ve sigorta
Charge : Masraf, harç, ücret
Chargeable weight : Ücrete tabi ağırlık
CIF : Mal bedeli olarak teslim
c.i.f. + c : Malın bedeli, sigorta, navlun ve giderleri dahil
c.i.f landed : Malın bedeli, sigorta, navlun ve bşaltma masrafları
City Terminal Service : Şehir içi ternimal servisi
c.k.d. : Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilir
Claims : Şikayetler
c / o : Vasıtasıyla
c.o.d. : Teslimde ödenmek üzere
Collecting free : Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates : Nakliyede uygulanan ücret tabloso
Conditions of contract : Sözleşme koşulları
Consignee : Malın alıcısı
Consignment : Gönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat
Consignor : Mal göndericisi
Consilidator : IATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
Consular Invoice (C.I) : Tasdikli fatura
c.o.s. : Harçları kiralayan ödeme
CPT : Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
CRF : Mal bedeli ve navlun
Current rates : Cari fiyatları
Customs broker : Gümrük komisyoncusu
Customs clearance : Gümrükleme işlemleri, gümrükten çekme
Customs declaration : Gümrük beyannamesi
DAF : Sınırda teslim
d.d : Tehlikeli malların istif edildiği güverte
DDP : Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDU : Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
Dead freight : Pişmanlık navlunu
Delivering carrier : Varış limanına ulaşan malları alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service : Teslimat servisi
Demurrage : Demuraj
DEP : Hareket zamanı
DES : Gemide teslim
DEQ : Rıhtımda teslim
Dispatch Money : Sevkiyat ücreti, geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
d.i.c. : Geminin yük alma kapasitesi
d.i.o. : Yanlız yüklemede ödenen sevkiyat ücreti
d / p : Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması
Emergengy rates : Acil durumlarda konferansa bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a. : Geminin tahmini varış zamanı
E.T.C. : Muhtemel iş bitirme süresi
Ex Ship : Gemide teslim
EXW : İş yerinden teslim
f.a.c. : Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması
f.a.s. : Uçakta teslim
f.o.b. : Gemide teslim
Force majeure : Mücbir sebep
f.o.t. : Kamyonda teslim
f.t. : Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir.
Gateaway charges : Hava limanında yükün arttırılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates : Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods : Emtia, mal
Handling : Yükleme işlemleri
Incoterms : Uluslararası ticari terimler
N regular turn : Muntazam sırayla
Landing charges : Boşaltma masrafları
L / C : Akreditif
Lines terms : Düzenli hat koşulları
Livraison en cale : Bu şart sözleşmeye konulduğunda, alııcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S.&D charges : Boşaltma, depolama ve teslimat harçları
L / T : Büyük ton:1016.047 kg
Main port : Ana liman
M/R : Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento geçen ordino / makbuz
n.o.p. : Başka bir şekilde temin edilmemektedir.
Offload : Boşaltılmış yük
Open rates : Açık tarife
o.w.h. : Normal çalışma saatleri
pd : Ödendi
p.m. : Öğleden sonra
p.o.d. : Teslimde ödemeli
Shipment : Sevkiyat
Subopen : Açık olma koşuluyla
Surcharge : Sürşarj - liman tıkanması, sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun
Thru B/L : Tek konşimento
Trace : Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c. : Olağan koşullar
w / m : Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması